Albertinum

Na východní straně Brühlské terasy se tyčí Albertinum. Původně zbrojnice, ze které je nyní fantastické muzeum soch a galerie nových mistrů. V letech 1559 – 1563 nechal tehdejší kurfiřt August postavit zbrojnici, později v roce 1705 ji nechal August Silný rozšířit. V pozdějších letech se zbraně přemístily na druhou stranu Labe. Na muzeum byla zbrojnice přestavěna na konci 19. století. Jméno Albertinum bylo odvozeno od saského krále Alberta.

Jako mnoho dalších staveb i Albertinum bylo výrazně poškozeno při bombardování Drážďan ve 45. roce. Jeho rekonstrukce proběhla velmi brzy.

Další otřes zaznamenala budova při povodních v roce 2002. Podzemní prostory byly zaplaveny. Další rekonstrukce zahrnovala stavbu depozita ve výšce 17 m, aby byla umělecká díla při podobné katastrofě v bezpečí. Poslední rekonstrukce probíhala do roku 2010. Od té doby patří Albertinum k nejmodernějším muzejním galeriím Evropy.

Albertinum

V současnosti se tu nachází dvě hlavní sbírky. Galerie nových mistrů (významní malíři a jejich díla z 19. a 20. století – Vincent Van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas, Otto Dix, Édouard Manet atd.) a druhá expozice Sbírka mincí a bankovek.