Katedrála nejsvětější trojice (Hofkirche)

Katedrála Nejsvětější trojice nebo také Katedrála Hofkirche (dvorní kostel) je nejstarším barokním kostelem v celém Sasku. Od roku 1980 spadá pod Drážďansko-míšenskou diecézi a je to jediná katolická stavba města. Nachází se naproti Semperově opeře na divadelním náměstí s vchodem natočeným přímo k řece.

Katedrála nejsvětější trojice (Hofkirche)

Katedrála nejsvětější trojice (Hofkirche)

Kostel byl vystavěn jako královská bazilika a stavět ho začal kurfiřt August Silný v letech 1739 – 1755 dle návrhu itala Gaetana Chiaveriho. Stavba měla údajně strategický účel, protože August potřeboval katolickou stavbu. Plánoval ovládnout Polsko, které bylo silně katolické. Kostel byl propojen mostem s královským palácem Wettingů. Vevnitř najdeme hrobky 49 Wettingských princů a králů a rovněž je zde hrobka samotného slavného Augusta Silného. Ten tu má uloženo srdce. Jeho tělo je však pohřbeno v Krakově.

Zajímavostí je 78 kamenných soch měřících tři a půl metru od Lorenza Mattielliho, které jsou rozmístěny ve výklencích katedrály a vyjevují apoštoly a církevní hodnostáře. Mezi nimi jsou i ženy. Čtyři ze soch pak představují Lásku, Víru, Naději a Spravedlnost. Kostelní varhany jsou dílem Gottfrieda Silbermana.
Katedrála byla, jako většina památek Drážďaň, poničena válečným bombardovánív v roce 1945. Propadl se strop a některé stěny se rozbořily celé. Rekonstrukce prostor byla dokončena až v roce 1965.

V současnosti je katedrála volně přístupná veřejnosti bez vstupného a konají se zde klasické kostelní obřady.

  • Kontakty: Schloss strasse 24, web: <www.kathedrale-dresden.de>, tel.: 351 (0) 484 4721, email.: info@kathedrale-dresden.de
  • Otevírací doba: PO-PÁ 9:00-12:00, PO-ČT 14:00-16:00