Nová synagoga

V centru města, nedaleko Albertina, byla postavena v letech 1839-1840 Semperova synagoga slavného architekta Gottfrieda Sempera. Ta byla zničena v roce 1938 během tzv. Křišťálové noci, kdy bylo strženo stovky židovských budov po celém Německu. Židovská kultura se pak poměrně dlouho stavěla no nohy a vzpamatovávala z krutých otřesů druhé světové války. Až koncem 20.století se opět objevují nové skupiny židů a ti přichází s myšlenkou obnovy synagogy.

Nová synagoga

Nová synagoga

Nová synagoga tak byla navržena architekty Renem Wandel-Hoeferem a Wolfgangem Lorchem v roce 2001. Budova je moderní dílo tvaru krychle bez oken, nad vchodem je Davidova hvězda. Zdivo obsahuje kus původní zdi Semperovy synagogy. Ale jinak se jedná o zcela atypickou stavbu, která v okolí výrazně vyniká modernistickým pojetím. Myšlenkou stavby je znázornit jednoduché bohatství. Stavba byla nominována na několik architektonických cen Evropy.