Kostel Panny Marie (Frauenkirche)

Původně mariánský kostel středověkých Drážďan z roku 1240. Údajně byl postaven jako bazilika kolem roku 1150. V 15. století baziliku přestavěli na gotický kostel a na místo něj pak začala stavba nového kostela (1726) podle návrhů Georga Bähra – významného barokního architekta tehdejší doby. Architekt se v závěru stavby zřítil z lešení a nyní je v kostele pohřben. Dokončení stavby se bohužel nedožil. Kostel byl vysvěcen v roce 1743.

Kostel Panny Marie (Frauenkirche) na náměstí Neumarkt

Kostel Panny Marie (Frauenkirche) na náměstí Neumarkt

Přežil prudké bombardování pruských vojsk v roce 1760, přestože bylo na něj vypáleno více než 100 bomb.

Dalším útokem na stavbu bylo brutální bombardování amerického a britského letectva v roce 1945. Kostel sice přežil samotné bombardování, ale následný požár města ho poškodil a stavba se zhroutila. Zbytky stavby byly vyhlášeny za památku obětem války a tak se ruiny neodklidily a pozůstatky zdí zůstaly dlouho netknutě na místě. V roce 1989 se zde konalo mnoho protirežimových setkání a aktivit.

V roce 1994 začala probíhat rekonstrukce, stavbu podpořila i britská královna a kostel byl znovu vysvěcen na konci roku 2005.

Kostel najdeme uprostřed náměstí Neumarkt a disponuje 1818 místy k sezení. Kostel je přístupný po celý den (s výjimkou akcí a bohoslužeb) a lze navštívit i jeho věž.